NYHET

Filter för att hindra granulat och plastrester från konstgräsplaner att komma ner i dagvattnet.
Kontakta oss för mer information.
Upphängningen av filtret här nedan tillhör en standardbrunn och varierar beroende på dexelns utförande. Vi ordnar upphängning till förekommande dexlar.


Utrustning för rening av dagvatten för renare bäckar, sjöar och hav.

Absorbenta Miljö AB har utrustning för rening av dagvatten direkt vid föroreningskällan. Den består av en Absorbo Miljöinsats som hängs ner i dagvattenbrunnen. Dessa miljöinsatser innehåller filtersatser som byts kontinuerligt, vilket ni kan läsa om under fliken ”Dagvattenrening”. Vi utvecklar även miljöinsatser till brunnar som inte är av standardformat.

Parallellt med miljöinsatserna finns det även andra produkter till skydd mot föroreningar som riskerar att störa våra vatten.

Vi hoppas att ni får en trevlig och givande stund när ni nu läser om de hjälpmedel som finns och som gör en stor insats för en bättre miljö.