Absorbentas bakgrund och historik

Absorbenta Miljö AB föddes ur Sydpumpen AB. Sydpumpen AB som startade 1987 var ett av Sydsveriges första företag som marknadsförde värmepumpar. Företaget sålde och monterade även industri- och centraldammsugare.

På grund av efterfrågan och för att jämna ut årsvariationerna inom företaget började entreprenören – innovatören Lennart Pålsson utveckla filter för rening av dagvatten. Han hade redan då kontakter med och sålde absorberingsmedlet Zugol och fick därigenom kontakt med en affärsattaché från USA. Denne man frågade efter filter för att rena dagvattnet direkt vid källan, dvs i dagvattenbrunnarna. Lennart funderade till och arbetet satte igång. Det blev ingen affär med USA, men fröet var sått.

I början av 1990-talet påbörjades jobbet med att förverkliga idén med filtrena som kom att benämnas Absorbo Miljöinsatser. År 1996 genomfördes en rad tester i samverkan med Stockholm Vatten med så vällyckade resultat att produktion av miljöinsatserna sattes igång. Tack vare de övriga verksamhetsgrenarna i Sydpumpen kunde utvecklingsarbetet bekostas.

Absorbo Miljöinsatser har sålts sedan 1996 och sitter nu i dagvattenbrunnar från Malmö i söder till Gävle i norr. De finns på industriområden, parkeringsplatser, på hyreshusparkeringar med flera platser.

Allt eftersom har miljöinsatserna utvecklats så att i princip alla grovlekar av dagvattenbrunnar kan förses med rening. Även andra lösningar än miljöinsatser till dagvattenbrunnar har konstruerats, till gagn för en renare miljö.

År 2007 sålde Lennart Pålsson på grund av sjukdom av värmepumpsdelen med namnet Sydpumpen och startade samtidigt Absorbenta Miljö AB.

Den 1 mars 2012 övertog Elver Åkesson verksamheten. Lennart Pålsson finns fortfarande med i arbetet.

bild 1

Företagets inriktning har inte förändrats och grundstenarna är fortfarande:

Rening av dagvatten för renare bäckar, sjöar och hav

Utveckling och framtagning av produkter

Försäljning av produkter för renare dagvatten

Eftermarknad med kontinuerliga filterbyten och distribution av filter

 


Samarbetspartner:

logo