Produkter du kan få levererade genom Absorbenta Miljö AB

Absorbo miljöinsats för dagvattenbrunnar
Det finns olika mått på brunnarna och vi har filter till de olika. Se vidare vad som skrivs om denna på vår hemsida.

Absorbo grovfilter för dagvattenbrunnar
Dessa hindrar grus, löv och andra icke förorenande skräp att fylla brunnarna och förorsaka avloppsstopp. Dessa kan kombineras med Absorbo miljöinsatser.

Absorbo miljöinsats med silkorg
Detta är en kombination mellan miljöinsats och grovfilter för brunnar med lite föroreningsbelastning, men med mycket skräpförekomst.

Tättingar—Brunnstätningar
För att förhindra större mängder föroreningar att nå dagvattenledningar finns dessa Tättingar att förankra uppe på ”gallret” till dagvattenbrunnarna. Tättingen används lämpligen också i förebyggande syfte.

Zugol absorberingsmedel
Absorberingsmedlet är miljövänligt och väldigt snabbverkande och kan efter ”utfört uppdrag” deponeras som brännbart avfall. Zugol finns i lösvikt i säckar om 20 och 40 liter, men också i tuber likt dem som finns i Absorbofilterna.

Zugol saneringspaket
Denna skall finnas i bland annat i tankbilar då den innehåller akutartiklar vid spill i samband med hanteringen av last. Den ligger också i många entreprenadmaskiner.

Zugol saneringsvagn
Denna är lämplig för för exempelvis industrier och andra platser med bland annat kombinerad soptunna och behållare för absorberingsmedlet. Sopborste och skyffel ingår.

Vi hjälper också till med att ordna lösningar till reningar av andra slag. Det finns infoblad om varje enskild produkt att rekvirera!