Produkter för renare dagvatten

Mer beskrivande informationsblad för alla produkterna kan ni rekvirera genom mail till oss.Absorbo Miljöinsats
”Flaggskeppet” och ursprunget för övriga produkter finns för dagvattenbrunnar av alla dimensioner, men med olika upphängningsanordningar. På annan plats kan ni se laboratorierapport som visar vad Miljöinsatsen fångar upp i form av föroreningar.

Miljöinsatser finns installerade i en stor mängd brunnar i hela Sverige. Vill ni ha telefonnummer för att få referenser hos dem som redan har Absorbo Miljöinsatser installerade, så ombedes ni kontakta Absorbenta Miljö AB. Om du vill kan du klicka här för att få fram resultatet av en laboratorietest gjord på reningseffekten av en Absorbo Miljöinsats.

Absorbo Miljöinsats med silkorg
Denna är framtagen för dagvattenbrunnar där det kommer ner mer fasta föroreningar än flytande sådana.
Silkorgen är lätt att lyfta upp och tömma. Samtidigt med tömning bör man byta det lilla filtret som ligger i botten av miljöinsatsen.

Absorbo Grovfilter
Grovfiltret, med nätmaskor om 4 mm, hindrar större föroreningar att rinna ner i dagvattenbrunnen och där täta avloppet. Det är bara att lyfta upp korgen och tömma bort skräpet, i stället för att vänta in slamsugaren.
Detta kan placeras över en Absorbo Miljöinsats för att förse brunnen med fullständig rening.

Absorbo Grovfilter anpassat för konstgräsplaner och andra platser med granulat och plastspill
Silkorgen har nätmaskor om 2 mm och är lyft upp och tömmes vid behov.
Om ni kontakta oss kan ni få referenser till dem som redan installerat filter redan

Absorbo filterinsats för avloppsrännor i biltvätthallar
För att fånga upp tungmetaller bl.a zink har det blivit väldigt aktuellt att ta fram filterkassetter där vattnet tvingas rinna ner i denna och passera filterna innan det går ut i avloppet.
I de flesta fallen måste filterkassetten tillverkas efter måtten i rännorna.

Absorbofilter efter oljeavskiljare
En oljeavskiljare är ofta krav för godkännande av rening av vattnet från ytor med mycket flytande föroreningar. Dock fångar en oljeavskiljare inte upp i vatten upplösta tungmetaller. Detta filtret placeras efter oljeavskiljaren och fångar upp tungmetaller.

Absorbo Tvättvattenfilter
Filtret har tagits fram för att rena vatten efter tvättar av olika slag. Vattnet rinner in uppifrån och passerar filtersatsen innan det rinner ur behållaren.

Absorbo Avloppsbrunn med Miljöinsats
För att vid nybyggen få lov att sätta in golvbrunn i garage krävs oljeavskiljare utanför. Oljeavskiljaren tar dock inte hand om vattenlösta föroreningar.
Genom att sätta in denna golvbrunn med Miljöinsats eliminerar man oljeavskiljaren och fångar samtidigt upp även tungmetallerna, som annars skulle gått ut i avloppet.


Tättingen – Brunnstätning
En Tätting används i förebyggande syfte när man tankar över vätska. Tättingen läggs fast på brunngallret.
Efter användningen hängs den upp igen. Det är viktigt att den hängs upp, eftersom packningen annars deformeras.
Tättingen finns i flera storlekar
1.    400 X 420 mm
2.    620 x 440 mm
3.    750 x 750 mmGenom oss får ni tag på det miljövänliga och snabbverkande absorberingsmedlet Zugol och produkter förpackade på olika sätt.

Miljöskyddsmedel i lösvikt är förpackat i säckar om 20 eller 40 liter.

Ett saneringspaket skall finnas i fordon där läckor eller spill av olika slag kan förekomma.


Saneringsvagn för smidigare arbeteZugol i filter-tuber

Vi hjälper också till med att ordna lösningar till reningar av andra slag. Det finns infoblad om varje enskild produkt att rekvirera!

Lindra eller förebygga miljöskador? Läs mer om våra tjänster