Zugol

– Ett naturligt absorberingsmedel

Zugol miljöskyddsmedel är det naturliga skyddet mot oljeskador. Utmärkande för Zugol är den höga absorberingsförmågan och den omedelbara upptagningen, samt att den är en ren naturprodukt gjord på bark.

Zugol är en ren naturprodukt framställd av furubark, utan några tillsatser. Zugol har en mycket hög upptagningsförmåga, absorberar nära sin egen volym av olja och andra petroleumprodukter samt färger, syror med mera.

Stort användningsområde
Zugol är lika användbart både på vatten som på land. Vanliga användningsområden är fabriker och verkstäder för upptagning av oljor vid maskiner och pumpar. Används inom oljefirmor, bensinstationer och fordon, vid spill under fyllning av oljetankar, depåer eller liknande.

Andra användningsområden är räddningstjänst, kommuner och hamnförvaltningar samt flygplatser. Zugol innehåller mikroorganismer som livnär sig på bland annat på olja, så produkten kan efter användning komposteras och oljan bryts då ner till mylla på kort tid. Den levereras i säckar om 40 liter, som kan lagras utomhus. Säckarna kan sedan återanvändas för oljemättad Zugol.

Ren naturprodukt
Zugolen finns även för leverans i form av tubkuddar och länsor. Vi levererar även de lagstadgade ADR-paketen för godstransporter. Saneringsvagnen är en behändig behållare på hjul som lätt transporterar bort oljemättad Zugol vid städning.

Zugol är en ren naturprodukt utan några tillsatta kemikalier. Det är i princip samma i lösvikt som det som finns i filtersatserna i dagvattenbrunnarna. Andra absorberingsmedel klassas som farligt avfall.

Zugol finns i lösvikt förpackat i säckar om 20 eller 40 liter.

zugol 2

Om spill uppstår är det bara att strö Zugol över och sopa runt med en kvast och sedan i stort sett omgående kunna sopa upp det. Även vid spill på vatten suger det upp de farliga ämnena.

Zugol är till och med provat som brandsläckande material, så även om brandfara finns vid spill är det ingen risk att använda Zugol.

Andra Zugolprodukter:

Saneringsvagn

zugoool

ADR-paket

zug3

Ett ADR-paket skall finnas som underlättar i varje godstransport saneringsarbeten innehåller fack för Zugol och sopsäck, skyffel och kvast.