Tillämpning –  användningsområden

5797
parkering

Absorbo Miljöinsatser finns för de flesta typerna av dagvattenbrunnar och finns bland annat installerade på industriområden, parkeringar, bussterminaler och vid lastkajer.


Liknande användningsområden

Reningsfilter har tillverkats och kan tillverkas för andra ändamål exempelvis för tvättar där vattnet renas i filterkassett med Zugoltuber inuti. Enbart fantasin sätt stopp för utveckling och användningsområden.