Företagets bakgrund och historik

Absorbenta Miljö AB föddes ur Sydpumpen AB, som var en av de första företagen i Sydsverige som sålde värmepumpar. Inom Sydpumpen hanterades även luftfilter och absorberingsmedel, så steget att börja med filter för dagvattenbrunnar var inte långt. På grund av efterfrågan och för att jämna ut årsvariationerna inom företaget började entreprenören – innovatören Lennart Pålsson utveckla filter för rening av dagvatten.

Han hade redan då kontakter med och sålde absorberingsmedlet Zugol och fick på den vägen kon-takt med en affärsattaché från USA. Denne man frågade efter filter för att rena dagvattnet direkt vid källan, dvs i dagvattenbrunnarna. Lennart funderade till och arbetet satte igång. Det blev ingen affär med USA, men fröet var sått.

I början av 1990-talet påbörjades jobbet med att förverkliga idén med filterna som kom att benämnas Absorbo Miljöinsatser. År 1996 genomfördes en rad tester i samverkan med Stockholm Vatten med så vällyckade resultat att produktion av miljöinsatserna sattes igång. Tack vare de övriga verksamhetsgrenarna i Sydpumpen kunde utvecklingsarbetet bekostas.
Absorbo Miljöinsatser har sålts sedan 1996 och sitter nu i dagvattenbrunnar från Malmö i söder till Gävle i norr. De finns på industriområden, parkeringsplatser, terminalområden, på hyreshusparkeringar med flera platser.

Allt eftersom har miljöinsatserna utvecklats så att i princip alla grovlekar av dagvattenbrunnar kan förses med rening. Även andra lösningar än miljöinsatser till dagvattenbrunnar har konstruerats, till gagn för en renare miljö.
År 2007 sålde Lennart Pålsson på grund av sjukdom av värmepumpsdelen och startade samtidigt Absorbenta Miljö AB. 1 mars 2012 övertog Elver Åkesson verksamheten. Lennart Pålsson är fortfarande medarbetare i verksamheten.

Framtiden finns för miljöarbetet
Vi märker, trots ekonomisk försiktighet, att intresset för miljövårdande insatser ökar genom att många företag vill ligga steget före lagstiftning och föreläggande.
Företagen vill många gånger också visa att man vill vara ett föredöme i miljöarbetet.
Egentligen skall alla miljöcertifierade företag vara fria från utsläpp även till dagvattenledningarna, men kunskapen om bra lösningar till hyfsade priser är inte på topp.

Företagarna må vara hur miljöinriktade som helst, men när en åtgärd kostar något är intresset inte lika stort.
Först när en miljösyn på företaget ägt rum och man fått föreläggande om miljöåtgärd är man beredda att satsa, men då brukar det vara väldigt bråttom. Ja, till och med så bråttom att man ”går på” produkter som senare visar sig inte hålla måttet.

bild 1

 

     Företagets inriktning har inte förändrats och grundstenarna är fortfarande

>Rening av dagvatten för renare bäckar, sjöar och hav<

Utveckling och framtagning av produkter
Försäljning av produkter för renare dagvatten
Eftermarknad med kontinuerliga filterbyten och distribution av filter

 

 


 Samarbetspartners:

 logo       krohns