Tätting

Tätting: Förhindrar att farliga läckage når ut i avloppet

En person instruerar en brunnstätning

För att förhindra farliga läckor och kontaminering av avloppsvatten är det nödvändigt att säkerställa att brunnarna är väl tätade och skyddade.

Tätting är ett tätande lock som används i skyddande syfte för att förhindra att farligt läckage, så som flytande farliga kemikalier, olja eller bensin och annat rinner ut i dagvattnet. Produkten är speciellt utformade för att passa tätt mot brunnens kant och förhindra läckage av avloppsvatten och farliga ämnen.

Genom att erbjuda en säker och pålitlig försegling spelar tätande lock en avgörande roll för att skydda avloppssystemet och miljön.För att förhindra eller kraftigt minska dessa ämnens spridning i dagvattenledningarna, lägger man på produkten på hotade dagvattenbrunnar. Det tar bara någon minut och sedan blir kemikalien saneringsbart. Vid risk föröverfyllning av vätska från, exempelvis en tankbil, är det också lämpligt att montera produkten över exempelvis en dagvattenbrunn.

Det är viktigt att ha en brunnstätning till hands om ett större utsläpp skulle inträffa – så att vätskan inte rinner ner i avloppssystemet för att till slut komma ut i öppet vatten.

Material som är bevisat att hålla borta kemikalier, och petroleumprodukter

Vår brunnstätning är uppbyggd på en kraftig aluminiumplåt på vilken det klistrats en robust packning av PVC-skum. Konstruktionen är resistent mot de flesta kemikalier och petroleumprodukter, och klarar av tillräcklig exponeringstid mot, i princip, det mesta. Med hjälp av en fjädrad hake, hålls konstruktionen stadigt ner mot gallret.

Lämplig placering av produkten är på platser utomhus, som terminalområden, lastkajer, upplag av kemprodukter samt inom bensin- och oljedepåer samt mackar. Transportör av “farligt gods” bör ha tillgång till en eller flera.

Produkten skall, när den inte används, hängas upp för att inte den mjuka packningen skall deformeras.

En brunnstätning hägnades på en vit vägg

Tätting skall, när den inte används, hängas upp för att inte den mjuka packningen skall deformeras.

Standardstorlekarna är:

Typ 1   400 x 420 mm      Typ 2   620 x 440 mm      Typ 3   750 x 750 mm

Skylt och upphängare ingår när man beställer.

Beställ en tätting – kontakta oss idag!