Absorbenter & annan dagvattenrening

Vi erbjuder Absorbenter och andra lösningar som behövs för att på ett miljömässigt sätt hjälpa till att minska utsläpp av föroreningar till vattendrag, sjöar och hav. Välj bland vårt utbud av olika miljöinsatser, eller absorbenter – ett naturligt bekämpningsmedel med hög absorberingsförmågan. Populärt i fabriker och verkstäder för upptagning av oljor intil maskiner.

Gå gärna in och läs mer om oss. Vår närvaro i branschen är lång och beprövad.

Läs mer

Våra produkter

  ABSORBO miljöinsatser för dagvattenbrunnar

Absorbo Miljöinsats med grovfilter

  ABSORBO miljöinsats med silkorg

  ABSORBO grovfilter för uppfångande av grövre föroreningar som plastgranulat, löv och annat

  Specialfilter för biltvättsanläggningar

 Filter efter oljeavskiljare för uppfånagande av tungmetaller

 Golvbrunn med Absorbo Miljöinsats

 Brunnstätningar Tättingar

 Zugol Absorberingsmedel; snabbverkande och utan kemikalier


HJÄLP TILL och gör det ni kan för att hålla vår framtida miljö och våra vatten så rena det bara går.

Utrustning för rening av dagvatten för renare bäckar, sjöar och hav.

Absorbenta Miljö AB har utrustning för rening av dagvatten direkt vid föroreningskällan. Den består av en Absorbo Miljöinsats som hängs ner i dagvattenbrunnen. Dessa miljöinsatser innehåller filtersatser som byts kontinuerligt, vilket ni kan läsa om under fliken dagvattenrening. Vi utvecklar även miljöinsatser till brunnar som inte är av standardformat.

Parallellt med miljöinsatserna finns det även andra produkter till skydd mot föroreningar – exempelvis absorbenter, framställda av furubark.

Vi hoppas att ni får en trevlig och givande stund när ni nu läser om de hjälpmedel som finns och som gör en stor insats för en bättre miljö.


Nytillskott i ”familjen” är:

Absorbo Miljöinsats med grovfilter

För att fånga upp fasta partiklar och på så sätt få bort slamsugning av brunnar samt öka reningskapaciteten för nerrinnande vatten har denna kombination tillkommit. Den finns för alla brunnstyper men med anpassade upphängningar.
Filtermassan är densamma som i traditionella miljöinsatser.

Vi finns i Laholm