Absorbenta

Vi har det som behövs för att på ett miljömässigt sätt hjälpa till att minska utsläpp av föroreningar till vattendrag, sjöar och hav.

Gå gärna in på underrubriken “om oss” och konstatera att vår närvaro i branschen är lång och beprövad.

Klicka på bilden om du vill komma åt protokollet från
en laboratorietest som gjorts på Absorbo Miljöinsatsers resningseffekt.

absorbenta

VÅRA PRODUKTER

  ABSORBO miljöinsatser för dagvattenbrunnar

  ABSORBO miljöinsats med silkorg

  ABSORBO grovfilter för uppfångande av grövre föroreningar som plastgranulat, löv och annat

  Specialfilter för biltvättsanläggningar

 Filter efter oljeavskiljare för uppfånagande av tungmetaller

 Golvbrunn med Absorbo Miljöinsats

 Brunnstätningar Tättingar

 Zugol Absorberingsmedel; snabbverkande och utan kemikalier
HJÄLP TILL och gör det ni kan för att hålla vår framtida miljö och våra vatten så rena det bara går.

Utrustning för rening av dagvatten för renare bäckar, sjöar och hav.

Absorbenta Miljö AB har utrustning för rening av dagvatten direkt vid föroreningskällan. Den består av en Absorbo Miljöinsats som hängs ner i dagvattenbrunnen. Dessa miljöinsatser innehåller filtersatser som byts kontinuerligt, vilket ni kan läsa om under fliken ”Dagvattenrening”. Vi utvecklar även miljöinsatser till brunnar som inte är av standardformat.

Parallellt med miljöinsatserna finns det även andra produkter till skydd mot föroreningar som riskerar att störa våra vatten.

Vi hoppas att ni får en trevlig och givande stund när ni nu läser om de hjälpmedel som finns och som gör en stor insats för en bättre miljö.


NYHET!

Filter för att hindra granulat och plastrester från konstgräsplaner att komma ner i dagvattnet. Kontakta oss för mer information. Upphängningen av filtret här nedan tillhör en standardbrunn och varierar beroende på dexelns utförande.

Vi ordnar upphängning till förekommande dexlar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Grovfilter 110 - 1
Dräneringsränna
Capture3

Tillskott i familjen “Grovfilter för konstgräsplaner”
Om man råkat gräva ner avvattningrännor så finns nu ett klent filter att placera i utloppsröret till rännan.

Vi finns i Laholm