Dagvattenrening

Håll borta miljöfarliga kemikalier

ABSORBO MILJÖINSATS är ett brunnsfilter för absorbering av miljöfarliga kemikalier och vätskor såsom olja, bensin, diesel, skär- och spolarvätskor som kan rinna ner i dagsvattenbrunnarna. Flödena kommer från exempelvis vägbanor, parkeringsområden, verkstadsområden, industrier och hamnar och når snabbt grundvattnet och därifrån utan rening rakt ut i bäckar, sjöar och hav, med negativa konsekvenser för vattenmiljön.

Absorbo Miljöinsats finns för de flesta brunnsdiametrarna. Vi tillverkar också specialfilter på samma koncept som Miljöinsatsen. Alla detaljer är tillverkade av rostfritt stål vilket ger en jättelång livslängd.


absorbo

Mätning av Miljöinsatsens effektivitet kan vid behov eller krav från kommunen göras genom SYNLAB. SYNLAB har konstruerat och utprovat ett system av Ecoscope-stavar i sin metod i att mäta reningskapaciteten i vår Absorbo Miljöinsats. Dessa stavar läggs i Miljöinsatsen både över och under filtersatsen så man får värdena både på inrinnande och vattnet som passerat filtersatsen.

Vattnet som rinner ner i brunnen tvingas att rinna genom den filtersats som är placerad inne i miljöinsatsen.


Fördelarna med ABSORBO-miljöinsats konstruktion är att den, utan större tidsspill, tillåter lätt tillgänglig inspektion och filterbyte. Locket hålls endast fast med  två vingmuttrar. Handtaget i filterinsatsen underlättar byte. Filtret i naturbark fångar upp kemikalier, oljor, bly, zink, koppar och tungmetaller. Filtrets absorptionsförmåga är cirka 12 kg.

Spännring försedd med fyra spetsig  skruvar som fäster i brunnens vägg. Vid behov kan spännringen delas.

absorbo2

Absorbo Miljöinsats med grovfilter

Genom kombination- en Miljöinsats med grovfilter maximerar man reningen och förhindrar att grövre material rinner ner i brunnen och stör re- ningen samtidigt
som det hindrar igensättning av brunnen.

Bild 1 Miljöinsats med grovfilter

Såhär funkar dagvattenrening med ABSORBO

När ABSORBO-Miljöinsats applicerats i brunnen, rinner vattnet med föroreningarna, ned i ett speciellt barkfilter. Det renade vattnet passerar systemet och rinner vidare utan miljöolägenhet. Skräp som löv och grus separeras effektivt från filterdelen genom lockets progressiva och unika konstruktion som därmed inte sätts igen. Slamsugning kan ske med insatsen komplett monterad.

ABSORBO-Miljöinsats syns här monterad. Absorbenten är specialkomponerad och är biologiskt nedbrytningsbar och kan komposteras eller förbrännas utan miljöolägenheter.

Absorbo Miljöinsats finns för de flesta brunnsdiametrarna. Vi tillverkar också specialfilter på samma koncept som Miljöinsatsen. Alla detaljer är tillverkade av rostfritt stål vilket ger en lång livslängd.

absorbo5

Det är alltid stor risk för att olja, tungmetaller och kemikalier rinner ned i grundvattnet! Montera därför in vår ABSORBO miljöinsats – barkfiltret fångar upp dessa föroreningar.

sid 3

En Absorbo Miljöinsats, tillverkad av rostfritt material, hängs ner under gallret i dagvattenbrunnen. Typen av upphängning beror på dagvattenbrunnens innerdiameter.

Vattnet som rinner ner i brunnen tvingas att rinna genom den filtersats som är placerad inne i miljöinsatsen.

sid 2

Filtersatsernas innehåll är furubark (Zugol) som värmts upp och malts ner till lämplig konsistens, utan några som helst kemikalietillsatser. Filtret suger åt sig föroreningar även om det är fullt av vatten och släpper inte ifrån sig uppfångade föroreningar. Filtersatsen som i obrukat tillstånd väger drygt 2 kg, kan vid byte väga upp till 17 kg.

Efter bytet kan filtersatserna lämnas som brännbart avfall om det går till godkänt värmeverk med fullständig rening av rökgaserna.

Kolla in vilken reningskapacitet!

Klicka här för att läsa resultatet på ett laboratorietest av ABSORBO Miljöinsatser


I ABSORBO-familjen finns även

absorbenta2

ABSORBO miljöinsats

Detta är ursprunget till de produkter Absorbenta Miljö AB marknadsför och säljer sedan 1996. Finns idag i väldigt många dagvattenbrunnar runt om i Sverige. Reningen genom ABSORBO miljöinsatser sker genom att föroreningarna binds till filtermaterialet som ligger i filterbehållaren.

absorbenta

ABSORBO grovfilter

En produkt som ökar i popularitet är ABSORBO grovfilter som hindrar grövre föroreningar att hamna i dagvattenbrunnarna och i förlängningen förorsaka stopp i avloppet. Dessa grovfilter levereras med nätmaskor om 4 mm för grövre föroreningar och med maskor om 2 mm för uppfångande av granulat från konstgräsplaner och plastfabriker.

sss

ABSORBO med silkorg

Används där förekommer sill av granulat eller dylikt men med lite förekomst av andra föroreningar.