Dagvattenrening

absorbo

ABSORBO Miljöinsats är ett framprovat system för absorption av miljöfarliga kemikalier och vätskor såsom olja, bensin, diesel, skär- och spolarvätskor som rinner ner i gatubrunnarna. Flödena kommer från exempelvis vägbanor, parkeringsområden, verkstadsområden, industrier samt hamnar och når snabbt grundvattnet, oftast med förödande följder i en oskyddad miljö.
Komplett ABSORBO-miljöinsats är klar för montering med specialkomponerat naturbarkfilter samt spännring och gummitätning. Den gedigna konstruktionen ger livslängd på många år.

Mätning av filtrets effektivitet och innehåll kan vid behov eller krav från kommunen göras periodvis. Vår samarbetspartner är då Alcontrol, som har konstruerat och utprovat ett system av Ecoscope-stavar i sin metod i att mäta reningskapaciteten i vår ABSORBO Miljöinsats.

Fördelarna med ABSORBO-miljöinsats konstruktion är att den, utan större tidsspill, tillåter lätt tillgänglig inspektion och filterbyte. Locket hålls endast fast med  två vingmuttrar. Handtaget i filterinsatsen underlättar byte. Filtret i naturbark fångar upp kemikalier, oljor, bly, zink, koppar och tungmetaller. Filtrets absorptionsförmåga är cirka 12 kg.
Spännring försedd med fyra spetsig  skruvar som fäster i brunnens vägg. Vid behov kan spännringen delas.

absorbo2

När ABSORBO-Miljöinsats applicerats i brunnen, rinner vattnet med föroreningarna, ned i ett speciellt barkfilter. Det renade vattnet passerar systemet och rinner vidare utan miljöolägenhet. Skräp som löv och grus separeras effektivt från filterdelen genom lockets progressiva och unika konstruktion som därmed inte sätts igen. Slamsugning kan ske med insatsen komplett monterad.

ABSORBO-Miljöinsats syns här monterad. Absorbenten är specialkomponerad och är biologiskt nedbrytningsbar och kan komposteras eller förbrännas utan miljöolägenheter.

ABSORBO-Miljöinsats finns för de flesta brunnsdiametrarna, men det går också att specialtillverka sådana. Alla detaljer är tillverkade av rostfritt stål.

absorbo5

Det är alltid stor risk för att olja, tungmetaller och kemikalier rinner ned i grundvattnet! Montera därför in ABSORBO Miljöinsats. Absorbo´s barkfilter fångar upp dessa föroreningar.

sid 3En Absorbo Miljöinsats, tillverkad av rostfritt material, hängs ner under gallret i dagvattenbrunnen. Typen av upphängning beror på dagvattenbrunnens innerdiameter.

sid 2Vattnet som rinner ner i brunnen tvingas att rinna genom den filtersats som är placerad inne i miljöinsatsen.

Filtersatsernas innehåll är furubark som värmts upp och malts ner till lämplig konsistens, utan några som helst kemikalietillsatser. Filtret suger åt sig föroreningar även om det är fullt av vatten och släpper inte ifrån sig uppfångade föroreningar. Filtersatsen som i obrukat tillstånd väger drygt 2 kg, kan vid byte väga upp till 17 kg.

Efter bytet kan filtersatserna lämnas som brännbart avfall om det går till godkänt värmeverk med fullständig rening av rökgaserna.

Klicka här så kommer ni att få fram resultatet från genomfört laboratorietest om Absorbons reningskapacitet.

Vid köp av Absorbo Miljöinsats tecknas alltid avtal om filterbyten genom Absorbenta Miljö AB alternativt kontinuerliga försändningar av filter för byten i kundens regi. Vi kan även erbjuda laboratorietester via Alcontrol.

I Absorbo-familjen finns även:

absorbenta2

absorbenta

Till höger ser ni ett Absorbo grovfilter som har till uppgift att fånga upp grova föroreningar som annars skulle rinna ner i brunnen och på sikt förorsaka stopp i avloppet.

sss

Ovan finns en Absorbo med silkorg som används där förekommer sill av granulat eller dylikt men med lite förekomst av andra föroreningar.