För snabb tätning av brunn, vid olyckshändelse. Tätningen förhindrar att läckaget når avloppssystemet.

Användning

Används när det finns ett befarat eller pågående utsläpp av flytande farliga kemikalier, olja eller bensin. För att förhindra eller kraftigt minska dessa ämnens spridning i dagvattenledningarna, sätter man på en TÄTTING på “hotade” dagvattenbrunnar. Det tar någon minut och sedan är “kemet” saneringsbart på traditionellt sätt.

Storlekar

Typ 1 dim: 400 x 420 mm
Typ 2 dim: 620 x 440 mm
Typ 3 dim: 750 x 750 mm
Skylt/upphängare

Skydda Ert reningsverk och våra levande vatten med en TÄTTING på rännstensbrunnen. Hindrar sekundsnabbt oljor och andra kemikalier från att nå dagvattenledningen.

Konstruktion

TÄTTINGEN består av ett lock av aluminium, en packning av PVC-skum och ett “lås” av rostfritt stål. TÄTTINGEN är resistent mot många kemikalier och petroleumprodukter och klarar av tillräcklig exponeringstid mot i princip det mesta.

Tillbehör: skylt och upphängare.

Lämplig placering av TÄTTINGEN är på platser utomhus, som terminalområden, lastkajer, upplag av kemprodukter samt inom bensin- oljedepåer och mackar. Transportör av “Farligt gods” bör ha tillgång till en eller flera TÄTTINGAR.

Brunnstätningen ”Tättingen”

tatt 2Tättingen används i skyddande syfte. Vid överfyllning av vätska från tankbil kan det vara lämpligt att lägga denna på plats över dagvattenbrunnen.

Definitivt är det viktigt att ha en Tätting till hands om ett större utsläpp skulle inträffa, så att vätskan hindras att rinna ner i avloppssystemet och till slut ut i öppet vatten.

Tättingen är uppbyggd på en kraftig aluminiumplåt på vilken det klistrats en packning av mjukt PVC-skum En fjädrad hake håller ner Tättingen mot gallret.

Tättingen kan levereras i önskad storlek för brunnar med plant galler.

tattingenTättingen skall, när den inte används, hängas upp för att inte den mjuka packningen skall deformeras.

Standardstorlekarna är:

Typ 1   400 x 420 mm      Typ 2   440 x 620 mm      Typ 3   750 x 750 mm