Olycka nära en brunn? Vår brunnstätning förhindrar att ett läckage når ut i avloppet

Brunnstätningen “TÄTTINGEN”

En person instruerar en brunnstätning

TÄTTINGEN är en brunnstätning som används i skyddande syfte för att förhindra att farligt läckage, så som flytande farliga kemikalier, olja eller bensin – rinner ut i dagvattnet. För att förhindra eller kraftigt minska dessa ämnens spridning i dagvattenledningarna, sätter man på en brunnstätning på “hotade” dagvattenbrunnar. Det tar någon minut och sedan är “kemet” saneringsbart på traditionellt sätt. Vid överfyllning av vätska från, exempelvis en tankbil, är det också lämpligt att montera det över en dagvattenbrunn.

Det är viktigt att ha en brunnstätning till hands om ett större utsläpp skulle inträffa – så att vätskan inte rinner ner i avloppssystemet, och till slut ut i öppet vatten.

Material som är bevisat att hålla borta kemikalier, och petroleumprodukter

Vår brunnstätning är uppbyggd på en kraftig aluminiumplåt på vilken det klistrats en robust packning av PVC-skum. Konstruktionen är resistent mot många kemikalier och petroleumprodukter, och klarar av tillräcklig exponeringstid mot, i princip, det mesta. Med hjälp av en fjädrad hake, hålls konstruktionen stadigt ner mot gallret.

Lämplig placering av TÄTTINGEN är på platser utomhus, som terminalområden, lastkajer, upplag av kemprodukter samt inom bensin- oljedepåer och mackar. Transportör av “farligt gods” bör ha tillgång till en eller flera.

En brunnstätning hägnades på en vit vägg

Tättingen skall, när den inte används, hängas upp för att inte den mjuka packningen skall deformeras.

Standardstorlekarna är:

Typ 1   400 x 420 mm      Typ 2   620 x 440 mm      Typ 3   750 x 750 mm

Skylt och upphängare ingår när man beställer TÄTTINGEN.