Brunnsfilter för filtrering av dagvatten

Brunnsfilter är reningsinsatser som monteras direkt i befintliga dagvattenbrunnar. Den fångar upp dagvattnet nära källan, både i nya och i befintliga dagvattensystem. Alla våra filter från ABSORBO är försedda med förbiledning – en insats som förhindrar översvämningar.

Reningen med hjälp av våra ABSORBO-filter uppstår genom att föroreningarna binds till filtermaterialet. Valet av filtermaterial påverkar vilka föroreningar som kan avskiljas. Efter en tung nederbörd, är det bara att lyfta upp korgen och tömma bort skräpet.

Våra brunnsfilter är konstruerade av ett filtermaterial som omslutes av plast eller stål. Beroende på modell kan du antingen läggas, ställa eller hänga filtret, direkt i en brunn.

Filtrering i tätbebyggda miljöer

ABSORBO grovfilter är bäst lämpat för tätbebyggda miljöer där föroreningar är något högre och, det är svårt att installera andra, större, dagvattenlösningar. Många av våra ABSORBRO grovfilter hittar du idag på parkeringsplatser, industriområden och bensinstationer.

Vi erbjuder även ett grovfilter som är speciellt anpassat för platser med granulat och platsspill – så som på konstgräsplaner.

I vårt sortiment finns flera olika typer av brunnsfilter. Läs mer om dem här.

En parkering som använder sig av brunnsfilter

Andra användningsområden

Reningsfilter har tillverkats och kan tillverkas för andra ändamål exempelvis för tvättar där vattnet renas i filterkassett med Zugoltuber inuti. Enbart fantasin sätt stopp för utveckling och användningsområden.