Brunnsfilter för filtrering av dagvatten

Brunnsfilter är reningsinsatser som monteras direkt i befintliga dagvattenbrunnar. De fångar upp dagvattnet nära utsläppskällan, både i nya och i befintliga dagvattensystem. Alla våra filter från ABSORBO Miljöinsatser är tillverkade för att förhindra översvämningar

Reningen med hjälp av våra ABSORBO-filter uppstår genom att föroreningarna binds till filtermaterialet. Valet av filtermaterial påverkar vilka föroreningar som kan avskiljas. Efter en tung nederbörd, är det bara att lyfta upp korgen och tömma bort skräpet.

Våra brunnsfilter är konstruerade av ett filtermaterial som omslutes av plast eller stål. Beroende på modell kan du antingen läggas, ställa eller hänga filtret, direkt i en brunn.

Filtrering i tätbebyggda miljöer

ABSORBO grovfilter är bäst lämpat för tätbebyggda miljöer där föroreningar är något högre och, det är svårt att installera andra, större, dagvattenlösningar. Många av våra ABSORBRO grovfilter hittar du idag på parkeringsplatser, industriområden och bensinstationer.

Vi erbjuder även ett grovfilter som är speciellt anpassat för platser med granulat och platsspill – så som på konstgräsplaner.

I vårt sortiment finns flera olika typer av brunnsfilter. Läs mer om dem här.

Andra användningsområden

Reningsfilter har tillverkats och kan tillverkas för andra ändamål exempelvis för tvättar där vattnet renas i filterkassett med Zugoltuber inuti. Enbart fantasin sätt stopp för utveckling och användningsområden.

En parkering som använder sig av brunnsfilter

I ABSORBO-familjen ingår

miljöinsats

ABSORBO miljöinsats

Detta är ursprunget till de produkter Absorbenta Miljö AB marknadsför och säljer sedan 1996. Finns idag i väldigt många dagvattenbrunnar runt om i Sverige. Reningen genom ABSORBO miljöinsatser sker genom att föroreningarna binds till filtermaterialet som ligger i filterbehållaren.

grovfilter

ABSORBO grovfilter

En produkt som ökar i popularitet är ABSORBO grovfilter som hindrar grövre föroreningar att hamna i dagvattenbrunnarna och i förlängningen förorsaka stopp i avloppet. Dessa grovfilter levereras med nätmaskor om 4 mm för grövre föroreningar och med maskor om 2 mm för uppfångande av granulat från konstgräsplaner och plastfabriker.

Dagvattenrening med korg

ABSORBO med silkorg

Används där förekommer sill av granulat eller dylikt men med lite förekomst av andra föroreningar.